Keshava Smurami总是| Keshavam Smarami Sada |梵语歌

0
492

Keshava Smurami总是

印度民族舌头,
Keshavi Smurami始终崇拜。 ..C。

国家海南哈尔努萨纳坦,
BJC,
悲伤达恩·划队受害者..C。

Bhagavad国旗和国家古鲁丽育大,
Desho Khalu Devo Jagati Mahayan,
Bodhtimeti元素连续存储器。 ..C。

Viravrutev的宗教诊断,
Sushilamev Loksmin Parmitam,
亚型主义..C。

Netun niz Nizamad.
不流利的贫困,
在世界中间。 ..C。

K. B. Heddedwar.
K. B. Heddedwar.

Keshavam Smaraami Sada.

Hindu Raashtra Sanghatakam Sujana Vandaneeyam
Keshavam Smaraami Sada. Parama Poojaneeyam

Raashtramidam hindodaam khalu sanaatanam
Vighatanaya Jaatam Chira Daasya Bhaajanam
Duhkha Dainya Peeditamiti Peedita Hridateam…. Keshavam

Bhagawa Dhwaja Eva Raashtra Gururayam Mahaan
Desho'yam khalu devo Jagati Maheyaan
Bodhayantamiti tattvam satata smaraneeyam…. Keshavam

Veera Vratameva Param Dharma Nidaanam
Susheelameva Loke'Smin Parama Nidhaanam
Upadishantamiti saaram dhrudhamaacharaneeyam…. Keshavam

Netum nija raashtramidam parama Vaibhavam
Nayata Vilayamantargata Sakala Bheda Bhaavam
Sangha Mantramiti Japantamekameshaneeyam.…. Keshavam


यहभीपढ़ें


发表评论

请输入您的评论!
请在这里输入您的姓名