3d胆码stotra |梵文赞美诗集

0
18
3d胆码stotra,3d胆码stotra集合

梵文赞美诗集

杜尔加(Durga saptashloki 斯托拉)| Sri Durga Saptashloki |3d胆码stotra

yan Gyaninampi Chetansi Devi Bhagwati
巴拉达克里希亚·莫海·玛哈玛雅·帕瑞斯提॥1。

杜尔加·斯姆里塔(Durga Smrita)Harsi Bhitim Shesh Janto
Swasthya:Smriti Matimativ Shubhand Dadasi。
Daridrayadukhbhayaharini
Sarvaparkaranakaaya Sadarda Chitta ॥2。


Shree Shiva Panchakshara 斯托特拉 |湿婆Panchakshara梵文stotram

纳根德拉哈里亚Trilochanaya
Bhasmangaragaya Maheshwarai。
Nityaya Shuddhay Digambaraya
Tasmai nakaraya namah 湿婆aya。

मन्दाकिनीसलिलचन्दनचर्चिהाय
Nandishwar Pramathanath Maheshwarai。
Mandarpushpabahupushpasupujitay
Tasmai Makaraya Namah Shivaya。


Bhaj Govindam 斯托特拉 | Bhaja Govindam3d胆码stotram

Bhaj Govindam Bhaj Govindam,
Govinda bhaj愚蠢。
Samprapte Sannihite羽衣甘蓝,
॥1。。。。。

,धनागम가ृष्णाम्,
库鲁(Kuru)Sadabuddhim Mansi Vitrishnam。
यल्लभसेनिजकर्मोपाغ््,्,
॥2。


Shiva Tandava 斯托特拉 |湿婆Tandava3d胆码stotram

Jata Twi Galajjalpravah pavitasthale
Galev Lambhyalambitam Bhujangtung Malakram。
Dammadmaddamaddamanninad vaddamarvay
Chakarchandtandan Tanotu Nah Shiva:湿婆॥1。

贾塔卡特·哈桑姆布拉姆错觉
Vilolvichivallari Virajmanmurdhani。
धगद्धगद्धगज्ज्वलल्ललाटपट्टपावके
Kishore Chandrasekhare Rati:Pratyakshanam:॥2。


Kanakadhara 斯托特拉 |卡纳卡达拉斯托塔姆

阿根野兔(Agan Hare):Pulakbhushan Mashrayanti
भूङगगुलुलुलुलुल
지ृाखिलविभािािा
Mangalyadastu mam Magadevataya:1。

Mugdha Muhurviddhati Vadne Murare:
Prematrapapranihitani gatagatani。
花环可见
Sa sriyana dishtu sagar sambhavaaya:


斯里·桑塔卡珊·格涅什·斯托拉| Sankat Nashan ganesh梵文stotra

Pranamya Shirsa Devan
गौीपुीपुीपुययय
Bhaktavasam Smarennityam
आयुः로ामार्थसिद्धये。

第一曲率f
ंदददविवि
第三个是克里希纳平刹
ं््ुुु


Shree 加内什 Panch Ratna 斯托特拉 | Shree 象头神 Pancharatnam | 象头神 sanskrit 斯托拉

Muda Karat Modakan Sada Vimukti Sadhakam。
Kala Dharava Tansakam Vilasi Lok Rakshakam。
Anay Kaik Nayakam Vinashi Tebha Daityakam。
娜塔(Nata)Shubhashu Nashkam Namami Tina Vinayakam。

Nate Triti Bhikaran Navo Ditark Bhasvaram。
纳玛特·苏拉里(Namat Surari)尼尔加兰(Nirjaran)Natadhi Kaap Duddharam。
Sureshwaram Nidheeswaran Gajeswaram Ganeswaram。
Maheshwaram Tamashraye Paratparam尼兰塔兰。


诗篇有什么好处?

定期朗诵赞美诗可以清洁您的灵魂,减轻精神压力和焦虑。它使您的心灵平静,并帮助您过上富裕的生活。

朗诵诗篇的最佳时间是什么?

赞美赞美诗的最佳时间是在早上洗完澡后。那时您的身体是纯净干净的,因此您应该在那时背诵咒语。

念赞美诗有什么意义?

念诵Stotra可以消除恶魔和思想的感觉,还可以提高创造力。

斯托特拉有什么好处?

定期朗诵Stotra可以净化您的灵魂,并帮助您摆脱精神压力和焦虑。它也可以使您的头脑平静,并帮助您过上富裕的生活。

背诵Stotra的最佳时间是什么?

诵经的最佳时间是刚洗完澡后的早晨。那时您的身体是纯净干净的,因此您应该在那时背诵咒语。

念Devi 斯托特拉的意义是什么?

赞美诗的颂歌消除了邪灵和思想的感觉,还改善了创造力。


也看了

10多种流行的梵文歌曲|梵歌


发表评论

请输入您的评论!
请在这里输入您的名字